Wat is een binnenlands belastingplichtige?

  Wat

Wat is een binnenlands belastingplichtige?

Je bent binnenlands belastingplichtige als je een natuurlijk persoon bent die in Nederland woont.

Delen: